Essentie

Allereerst stellen wij in een gezamenlijke sessie de essentie van het filmpje vast. Wij horen graag wat er wel en wat er niet aan bod moet komen.

Deze onderwerpen vormen de rode draad bij het schrijven van het script en het maken van de uiteindelijke animatie.